Wie ik ben

Ik ben Jeanette Vos-Spek, geboren in Gouda en opgegroeid in het Groene Hart van de Randstad, waar ik nog steeds met veel plezier woon. Samen met mijn man heb ik drie kinderen, waar ik erg veel van houd. Van spelletjes met mijn gezinsleden, lezen en sporten in de natuur kan ik erg genieten. Mijn allergrootste liefde is Mijn Hemelse Vader, Zijn Zoon Jezus Christus die Zijn leven voor mij heeft gegeven en De Heilige Geest die mij telkens weer leidt en begeleidt. Gebed en Bijbellezen vervullen daardoor een grote rol in mijn leven.

 

,,U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij”

(Psalm 139:5)

 

Jeanette kerkadviesOnderwijs

Na de HAVO ben ik gaan studeren aan de PABO (Pedagogische Academie Basis Onderwijs) en nadat ik mijn diploma had, heb ik 24 jaar lesgegeven op diverse basisscholen in verschillende groepen. Hier was ik o.a. ook Intern Begeleider en voorzitter van zowel de Medezeggenschapsraad als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

Vrijwilligerswerk

In de tussentijd deed ik steeds meer vrijwilligerswerk voor de kerk, zoals; het organiseren en leiding geven aan de Alpha-cursus, het leiden van kinder- en jeugdclubs, het organiseren en leiding geven aan plaatselijke jeugdweekenden en Youth Alpha, was ik respectievelijk secretaris en voorzitter van de evangelisatiecommissie en ging ik mee met activiteiten van Stichting ‘Naar House’. Ook werd ik redacteur van het magazine NAV van de Navigators; eerst van de rubriek ‘terras’ en tegenwoordig van de rubriek ‘keerpunt’. Dit leidt tot prachtige inspirerende ontmoetingen, waardoor ik dit werk nog steeds met veel plezier doe.

 

Professional

Mijn liefde voor God en voor het werk in en vanuit de kerk groeide. Dit bracht mij langzamerhand tot het besluit om naast allerlei cursussen die ik had gevolgd, ook een opleiding op dit terrein te volgen. Inmiddels ben ik op de Christelijke Hogeschool in Ede afgestudeerd als HBO-theoloog (Godsdienst Pastoraal Werk). Als HGJB-jongerenwerker heb ik voor de Protestantse Kerk een veranderingsproject in Hervormd Waddinxveen begeleid. Daarnaast heb ik ervaring als missionair werker in Hervormd Huizen.

 

Vos kerk advies Jeanette