De weg

De weg heeft een speciale betekenis voor mij: een groot deel van mijn familie is chauffeur en zelf ben ik vaak onderweg om ergens te komen en gemeenten te ondersteunen. Het helpt mij om te weten dat God mensen opzoekt, aanwijzingen geeft en voor ons uitgaat. Dat kunnen we door de hele Bijbel heen lezen, maar vooral in het Bijbelboek Exodus.

 

,,De Heere ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven.”

 (Exodus 13: 21)

 

Kerkadvies Benschop

 

Mensen op weg

We zijn allemaal op weg: op weg naar school, op zoek naar een studierichting, of op weg naar werk, promotie maken, de training voor een sport, op zoek naar een partner, richting geven binnen het gezin, het verwerken van gebeurtenissen, etc. Dit zijn allemaal doelen voor ons tijdelijke leven hier op aarde. Daarnaast is er een groter doel voor ons leven bepaald.

 

De Weg

God wil graag zijn schepping herstellen, die helaas niet meer zo is zoals het bedoeld was. Hij wil ons weer toegang verlenen tot Hem en de weg hiervoor openen. Zijn Zoon; de Heere Jezus heeft dit mogelijk gemaakt. Vlak voor Zijn dood zegt Hij tegen Zijn leerlingen dat Hij hen zal voorgaan en een plaats voor hen gereed zal maken. Thomas (één van de leerlingen) geeft dan aan dat zij niet weten waar Hij heengaat en ook de weg niet weten. Hierop zegt Jezus dat Hij zelf de Weg is. Hij ging ook ons voor; door Zijn sterven en door weer op te staan uit de dood. We krijgen de mogelijkheid om op weg te gaan richting de eeuwigheid. Dit kunnen we nalezen in Gods’ Woord: de Bijbel. We mogen anderen hierop wijzen.

 

,,Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’’

(Johannes 14:6)

 

Johannes 14:6

 

Samen op weg

Tijdens deze tocht bieden we elkaar onze handen zodat we samen kunnen gaan en elkaar kunnen ondersteunen. We reiken onze handen uit naar anderen zodat ook zij mee kunnen om God groot te maken.

Maar hoe doen we dit als christen in deze tijd? En hoe doen we dit als kerkelijke gemeente in een veranderende omgeving? De situaties zullen verschillend zijn en kunnen vragen oproepen.

Heeft u zulke vragen? Vragen over de ontwikkeling in uw kerk, de aandacht voor de jeugd, de openheid naar nieuwkomers of het leren binnen de gemeente? Neem dan contact op met VOSkerkadvies om te bespreken of en hoe VOSkerkadvies daarbij ondersteunend kan zijn. Vanuit mijn kennis en ervaring kunnen we een tijdje samen op lopen en sterker koers zetten.