Scholen

De relatie tussen school en kerk kan van enorm veel waarde zijn voor de jeugd. Maar hoe leg je als kerk of als school zulke relaties aan en wat doe je dan? Ook kunnen er op scholen vragen zijn over de identiteit van de school en de invulling daarvan. Hierbij kan VOSkerkadvies begeleiden. Er kan bijvoorbeeld ondersteuning gegeven worden bij het organiseren van vieringen of een projectweek met een levensbeschouwelijk thema. Ook kan VOSkerkadvies helpen bij het verlenen van pastoraat op scholen aan werknemers, kinderen en ouders. Dit kan individueel, maar er kunnen ook gespreksgroepen geïnitieerd worden op basis van actuele situaties. Zo kunnen er specifieke lessen aan kinderen gegeven worden met levensbeschouwelijke thema’s of cursussen aan ouders en personeelsleden. Informeer over de diverse specifieke mogelijkheden.

 

NIKA_20180503_0038.jpg