Hele gemeente

Getuigen in het dagelijks leven

Je bent christen, maar je vraagt je weleens af hoeveel er nu daadwerkelijk van je uitgaat. Hoeveel impact heb je op de wereld om je heen? In vier avonden leer je met andere ogen naar de wereld om je heen te kijken. Je krijgt handvatten mee om in je dagelijkse leven het gesprek aan te durven gaan. De cursus bestaat uit 4 dagdelen. Denk qua organisatie bijvoorbeeld aan een themamaand of gemeenteweekend in uw gemeente of organiseer de cursus verspreid over een aantal weken samen met een aantal andere gemeenten. Overigens kunnen deze onderwerpen ook als losse toerustingen gegeven worden, bijvoorbeeld tijdens een gemeentedag of toerustingsavond.

 

,,Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn,….’’

(Kolossenzen 4:5)

 

Onderwerpen
  1. Wie is de ander en hoe sluit ik goed aan?

We starten bij onze Bron: Hij heeft ons gemaakt, maar ook onze medemens. Wat betekent dit voor onze houding en ons gehele leven? Hoe zorgen we ervoor dat mensen onze woorden als aangenaam ervaren en smakelijk gemaakt met zout? (Kolossenzen 4:6). We leren met name van de apostel Paulus en we kijken naar het wereldbeeld van mensen om ons heen.

  1. Hoe luister ik naar de ander?

Tijdens dit dagdeel gaat het over het voeren van het missionaire gesprek. We zoemen in op het luisteren naar de ander. Hoe hoor je wat de ander bedoelt om daar goed bij aan te kunnen sluiten? Hoe krijg je diepgang in het gesprek?

  1. Hoe en wanneer breng ik mijn geloof onder woorden?

Dit dagdeel is er vooral op gericht om het geloof daadwerkelijk ter sprake te brengen tijdens ontmoetingen in het dagelijkse leven. Tijdens welke momenten kan dat en wanneer kan dat niet? Wat kun je wel en wat niet zeggen? Je leert om op een nieuwe manier met je dagelijkse praktijk om te gaan.

  1. Hoe overwin ik mijn belemmeringen?

We denken na over de uitnodiging van God zelf en wat redenen en belemmeringen kunnen zijn om mensen uit te nodigen naar een activiteit van de kerk. Dit is helpend om hier bewuster mee om te kunnen gaan.