Kringleiders

De lerende kring

Als (Bijbel)kringleider wil je samen met je kringleden leren. Zo mogen jullie groeien om Gods’ bedoelingen steeds beter te begrijpen en te leren welke rol je daarin als groep of individu hebt. De volgende twee toerustingen kunnen helpen om het effect van de kring te vergroten. De toerusting kan eventueel ook in zijn geheel (beide thema’s in verkorte vorm) op één dagdeel gegeven worden.

  1. Betrokkenheid op de kring

Hoe zorg je ervoor dat ieder kringlid mee kan doen en een bijdrage kan leveren? Tijdens dit dagdeel leer je aan te sluiten bij al je kringleden.

  1. De effectieve kring

Wat is het effect van de kring en elk kringlid in de praktijk waarin we leven? Je wordt geholpen in hoe je de kring kunt aanmoedigen en helpen in het maken van een praktische vertaalslag naar vandaag.