VOSkerkadvies

VOSkerkadvies is ontstaan n.a.v. een specifieke vraag vanuit de HGJB om advieswerk voor hen te doen en cursussen te geven. De naam is voortgekomen uit mijn achternaam, waarbij elke letter tegelijk een betekenis heeft.

  • Verbindend: door zich te verbinden aan bijvoorbeeld een gemeente en de gemeenteleden te helpen om zich te verbinden aan God, de gemeente en aan elkaar.
  • Ondernemend: door stappen tot verbetering en groei te zetten en anderen te helpen om stappen te zetten die nodig zijn voor ontwikkeling.
  • Specifiek: door zich aan te passen aan de specifieke situatie waarin de gemeente of een individu zich bevindt. Advies wordt daardoor ‘op maat’ gegeven.

Op dit moment richt ik me vooral op advies en toerusting op het terrein van missionair werk, jeugdwerk, (geloofs)leren en verlieservaringen.

 

NIKA_20180503_0045