Sterrennacht

Hoe kijk jij naar een ster?

Sterren kunnen ons stil zetten bij overleden dierbaren die als sterren voortleven in onze herinnering.

Voor mij is een ster vooral het beeld van de grootheid van het heelal. Op een warme zomeravond liggend in een luie stoel kan ik er uren naar kijken en me blijven verwonderen.

De Babylonische wijzen beoefenden als één van de eersten het sterrenkijken. Ze onderzochten de invloed van de sterren op het heelal en dat systeem beheerste het leven van de Babyloniërs. Een halve eeuw voor onze jaartelling is het volk Israël in Ballingschap in Babel, in het huidige Irak. We kunnen in het boek Daniel over sterrenkijkers lezen. En waarschijnlijk hebben de Babylonïers in die tijd kennis gemaakt met de boeken van de Joden en wisten zij dat er werd uitgekeken naar een Messias, een Koning die voor verlossing, voor bevrijding zou zorgen.

Het teken

De joden konden in ieder geval weten dat een ster de geboorte van deze Koning zou aankondigen. Voor degenen die het willen nalezen: Numeri 24:17.

Mattheüs 2: 1-11: en dan ergens aan het begin van onze jaartelling zien die wijzen uit het Oosten een bijzondere ster verschijnen. En zij weten dat die koning geboren is en ze gaan op reis. Ik vind dat best bijzonder, want zouden wij daar zo’n reis voor over hebben? Ze weten nog niet wat ze gaan aantreffen en we hebben het over een afstand van zo’n 1000 kilometer. Ik kan me best voorstellen dat er tussentijds twijfel is gekomen. Momenten waarop ze dachten aan de richtingaanwijzers richting hun land en aan wat ze achter lieten. Maar ze laten zich daar niet door afleiden en ze zetten door.

In het land aangekomen gaan ze natuurlijk als eerste naar Jeruzalem naar het paleis van de koning. Maar wat zullen ze teleurgesteld zijn als blijkt dat de koning niet eens van deze geboorte afweet. Uit de boekrollen die tevoorschijn komen blijkt dat hij in Bethlehem geboren moet worden (Micha 5:1). En als ze opnieuw op pad gaan, dan gaat de ster opnieuw voor hen uit. Het Woord brengt hen bij de juiste plek en ze vinden Jezus: niet waar ze Hem verwachtten, maar juist op een hele nederige plaats. Want daar is God altijd te vinden.

Valt het jullie ook op dat de overpriesters en de schriftgeleerden niet op pad gaan? Zij sluiten zich af voor deze nieuwe ontdekkingen. Dat is hun keus. Ook wij staan in ons leven voor keuzes: laat je je mee voeren door vele richtingaanwijzers van deze tijd? Of sta je open voor een andere ervaring die soms een hele andere kant op wijst? En wat doe je daarmee? Neem je dat mee in je leven? En betrek jij het Woord van God daarbij? Uit dit verhaal kunnen we opmaken dat dat Woord gaat spreken als je je ermee inlaat.

????????????????????????????

Maar daar kan ik toch niets mee?

Misschien zeg je wel: ik ben veel te druk met het leven te leiden zoals dat op mij afkomt. Waarom zou ik op zoek gaan naar een ster of me bezig houden met een ander teken van Boven? Ik kijk eigenlijk helemaal niet uit naar de komst van het kind Jezus. De sterren en de lichtjes die ik zie met kerst die zorgen voor een leuke sfeer, maar daarna is het voor mij weer over en ga ik over tot de orde van de dag. En bovendien: liever ben ik zelf een stralende ster. Maar ben je dat dan ook? Of gooi je met die gedachte juist iets moois weg?

Ik herken het wel hoor: ook ik stop mijn leven soms vol met allerlei dingen. Als ik naar de berg kijk, dan springt voor mij het ‘altijd bezig’ zijn er bijvoorbeeld uit. Maar door druk bezig te zijn kan ik overprikkeld raken. En als ik overprikkeld ben en daar niets mee doe dan gaat er uiteindelijk iets stuk. Wat zijn voor jou de dingen in dit leven waar je in opgaat? Geven ze jou echte vreugde op de lange termijn?

Verbinding

We zijn op weg naar het kerstfeest, maar ook op weg met het leiden van ons leven. Hoe ben jij op weg? Zoek jij een ster? En welke ster zoek jij dan? Sta jij open voor tekenen om jou heen in je leven? Zoek je de Koning, koning Jezus? En hoe doe je dat dan? Misschien iets om even over na te denken….

Wat is het mooi om uit te kijken naar Zijn komst. Juist de nederigheid van Zijn plek zorgt voor het stralen. God zoekt ons op in ons bestaan, of we nou groots opgeven, of juist klein zijn en ons van weinig waarde achten. Hij ziet naar ons om en is voor jou en voor mij naar deze aarde gekomen. In Zijn woord vinden we de verbinding van Zijn bestaan met het onze. Door Hem is de weg open naar God. Mijn leven is door Hem veranderd: het draait niet meer om mijzelf, maar om Hem en om anderen om mij heen. Dat geeft mij enorm veel levensvreugde. En zo mogen wij allemaal schitteren als sterren door in Zijn aanwezigheid te zijn en Zijn voorbeeld te volgen. Je hebt Hem nodig en anderen om jou heen jou: mensen die een bezoekje verwachten, een helpende hand, een telefoontje, een kaartje, echte betrokkenheid. En als je tekort bent geschoten, dan mag je altijd bij Hem terug komen om het daarna opnieuw te proberen. Bij de ster van Bethlehem, de Koning die ook voor jou naar deze wereld is gekomen.

Overdenking 24 december 2019 (jongerenkerstnacht Ichthuskerk Zoetermeer) met tekeningen van Peter van Holten