Missionair werk

Hoe is het met uw gemeente gesteld? Is daar groei en bloei? Hoe wordt er door uw gemeente gehoor gegeven aan de Grote Opdracht uit Mattheüs 28:19? De liefde van Jezus voor de wereld is nog steeds ontzettend groot, maar de wereld heeft de mensen uit de gemeente nodig om hen dat te vertellen. Dit kan echter wel vragen oproepen, zoals: hoe doe je dat dan? Hoe ben je een open kerk die betekenis heeft voor de omgeving? Hoe sluit je bij mensen aan? Allemaal vragen om serieus te nemen. Vanuit dit soort vragen kan VOSkerkadvies mee denken om passende antwoorden te vinden.

 

,,Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend al wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

(Mattheüs 28: 19)

 

NIKA_20180519_0050