Berichten

Juni 2024 workshop ‘Meervoudige Intelligentie in het geloof’

Aan het begin van deze maand kwamen een aantal cursisten naar de workshop over ‘Meervoudige Intelligentie in het geloof’. Na wat voorinformatie gingen ze aan de slag en ontdekten ze steeds meer. Het werd duidelijk dat dit principe toepasbaar is in het onderwijs, maar zeker ook in het geloofsleren. Aan het einde van de avond was er gelegenheid voor een creatieve verwerking. De komende periode krijgen ze nadere informatie toegestuurd om het in het eigen leven toe te kunnen passen.

Dit waren de reacties:

-Je was geweldig; goede ontvangst.

-Inzicht in niveaus gekregen daardoor meer naar elke deelnemer van bv. catechisatie kijken wie of wat hij/zij is. Verbreding creativiteit.

-Superleuk gedaan. Veel om over na te denken. De bijbel laten spreken.

-Goede ontvangst. Duidelijke uitleg van de opdrachten.

-Leuke werkvormen, erg afwisselend, prikkelend. Start van omdenken, goed dat je daarna begeleiding geeft.

-Mooie locatie, snel en goed door stof heen, goede voorbereiding.

-Top: actief, locatie, test vooraf met info.

-Goede ontvangst, duidelijk verhaal, enthousiast, goed voorbereid, veel materiaal.

-Leuke en vele praktische uitwerkingen, je enthousiasme.

Er waren ook tips. Die neem ik uiteraard mee voor een volgende cursus.

Overweeg je deze cursus of een andere in je eigen gemeente te organiseren? Neem dan contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.

Maart 2024: VOSkerkadvies 6 jaar en start cursus Meervoudige Intelligentie in Benschop

Op 12 januari 2018 schreef Jeanette Vos-Spek zich in als zelfstandig ondernemer bij de kamer van koophandel. Inmiddels bestaat de onderneming 6 jaar.

Waarom de naam VOSkerkadvies?

Mensen kennen mij onder de naam Vos, dus dat leek me wel herkenbaar i.p.v. opeens met een nieuwe naam te komen. Ik heb er een meerwaarde aan gegeven, want elke letter staat voor een kwaliteit die je tegenkomt als je mij benadert voor één van mijn diensten. Zo staat de V voor ‘Verbindend’: ik vind het belangrijk om me tijdelijk te verbinden met de mensen die mij benaderen. De O staat voor ‘Ondernemend’: ontwikkeling en groei kan pas ontstaan door initiatieven te nemen tot verbetering en daarin ben ik behulpzaam. Tot slot de S: die staat voor ‘Specifiek’. Er is geen advies of toerusting hetzelfde; ik pas het aan zodat het past bij de plek en de mensen waar ik kom.

Wat bracht je ertoe om deze stap te zetten?

Ik heb 24 jaar in het onderwijs gewerkt en in die tijd was ik actief in het kerkenwerk. Mijn liefde tot God en de kerk bracht me ertoe om theologie te gaan studeren. Tijdens mijn studie heb ik voortdurend de verbinding gezocht tussen onderwijs en kerk. In het laatste jaar van mijn opleiding coachte ik andere studenten en werkte ik onder andere als jeugdwerker voor een project van 3 jaar voor de PKN (Protestantse Kerk Nederland). In die periode werd ik benaderd door de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond) of ik na die periode voor hen beschikbaar wilde zijn voor advieswerk in het land. Het zou dan gaan om advieswerk met betrekking tot jeugdwerk in kerken. Omdat ik diverse ervaringen heb met het werk in de kerk en daar ook voor opgeleid ben kan ik op meerdere terreinen dienstbaar zijn, dus bedacht ik dat ik mezelf ruimer zou kunnen aanbieden.

En is dat gelukt?

Jazeker, op mijn website www.voskerkadvies.nl  is mijn aanbod te vinden. Maar ik sta ook open voor nieuwe vragen. Zo ben ik bijvoorbeeld benaderd door een gemeente om mee te helpen met het vormen van beleid voor diaconaal jeugdwerk. Of voor opnames met overdenkingen voor Transworld Radio. Of mensen vragen mij om te spreken bij hun uitvaart of bij de uitvaart van hun geliefde die is overleden.

Heel divers dus allemaal: is dat allemaal wel behapbaar?

Ik hou van afwisseling, dus dat is het probleem niet. Maar het is inderdaad wel goed om ook grenzen in acht te nemen, want ik kan niet alles. Helaas moet ik ook weleens een ‘nee’ verkopen. Ook omdat ik daarnaast nog een baan heb als kerkelijk werker (op dit moment bij Protestantse Gemeente IJsselstein). In de afgelopen periode ben ik daarom bezig geweest met de vraag hoe ik mij meer kan specialiseren. Zo organiseer ik bijvoorbeeld nu mijn eigen cursus over Meervoudige Intelligentie in het geloof in plaats van te wachten tot ik ergens gevraagd wordt.

Wat is dat voor cursus?

Het is een cursus die voortkomt uit het onderwijs waar je krachten en interesses gebruikt om te leren. Ik heb van dat onderwerp mijn afstudeeronderwerp gemaakt bij mijn opleiding tot HBO-theoloog (Christelijke Hogeschool Ede). Wat ingezet wordt in het onderwijs kan namelijk ook toegepast worden in de kerk en op meerdere terreinen in het leven. Ik heb hier eerder al over gesproken en workshops over gegeven. Inmiddels heb ik de workshop uitgebreid tot een complete cursus: de deelnemers krijgen nu na de workshop elke twee à drie weken een mail boordevol informatie, tips en ideeën (9 totaal). In deze periode (een half jaar lang) kunnen ze mij vrijblijvend vragen stellen met betrekking tot de praktische toepassing, waarbij ik hen voorzie van passend advies. Optioneel is er aan het einde een terugkomdag.

Wat leer je tijdens zo’n cursus?

Tijdens de cursus leer je waar jouw eigen krachten zitten en hoe jij het beste leert. Tevens leer je ook dat dit bij anderen heel anders kan zijn en hoe je hen het beste van dienst kunt zijn. We kijken ook hoe  God ermee omgaat zoals we kunnen vinden in de Bijbel. We passen het toe in verschillende werkvormen.

Voor wie is het?

De training is bedoeld voor mensen die werken in christelijke organisaties en kerken, maar ook voor vaders en moeders die het geloof over willen brengen op hun kinderen of voor henzelf willen ontdekken en leren wat het inhoudt: denk aan kerkenraadsleden, mensen die vorming en toerusting organiseren of leiding geven aan een kring, jeugdwerkers, catecheten, kinderwerkers, maar dus ook voor iedereen die hier persoonlijk of in het eigen gezin aandacht aan wil schenken. Het helpt enorm om de verschillende manieren van leren beter te begrijpen en in te zetten. Tegelijk is de workshop een gezellige en ontspannen avond om samen met anderen met dit onderwerp bezig te zijn.

De workshop is op dinsdag 4 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur in Gasterij “De Toren” op recreatielandschap Rosenboom, Benedeneind Zuidzijde 283a, 3405CJ Benschop. De gehele cursus kost € 59,00 per persoon inclusief zaalhuur, koffie/thee en iets lekkers op 4 juni. Opgeven kan via info@voskerkadvies.nl of door te bellen of een appje te sturen naar 06-23003703.

Voor meer informatie kun je op mijn website kijken: www.voskerkadvies.nl Over de cursus: https://voskerkadvies.nl/jeugdleiders/ of  https://voskerkadvies.nl/hele-gemeente/. Uiteraard kun je mij ook bellen, mailen of appen als je  nog vragen hebt.

Juni 2023: diverse werkervaringen in het hele land

Ons kleine, volle, maar ook prachtige land…. Ondertussen heb ik in verschillende functies op verschillende plekken in Nederland werkzaamheden verricht waar ik dankbaar op terug kijk en waarbij ik veel ervaring heb opgedaan.

Op de ene plek door het geven van verschillende vormen van onderwijs aan jongere of oudere kinderen bij diverse vakken. Ik heb ervaring gekregen met het werken met verschillende werkvormen om daarmee alle leerlingen te bereiken en verder te helpen in hun ontwikkeling. Op een openbare basisschool gaf ik godsdienstonderwijs, waarbij ook kinderen die daar van huis uit niets over hoorden ook in aanraking kwamen met het christelijk geloof.

Op een andere plek trok ik met wijkgemeenten op om hen te helpen om het jeugdwerk in hun eigen wijk te implementeren. Ook hielp ik jongerenwerkers in het vinden van aansluiting met de jongeren op hun club. In een andere gemeente ondersteunde ik het opzetten van diaconaal jeugdbeleid en het uitvoeren daarvan. In weer een andere gemeente zocht ik met de evangelisatiecommissies en kerkenraden naar vormen om mensen te betrekken bij de betekenis die geloof in hun leven kan hebben. Vaak bedacht ik alleen, of samen met anderen creatieve vormen om in contact te komen. Ik vond en vind het mooi om te zien hoe anderen groeien.

Verder waren er gemeenten waar ik catechisatie gaf, of Bijbelkringen of andere gesprekskringen mocht leiden. Of ouders die gesteund wilden worden in hun geloofsopvoeding. In een aantal van deze gemeenten was ik ook pastoraal begeleider. Onder deze gemeenten waren er ook die ik mocht verrijken met meditaties voor een kerkblad of uitzendingen via het YouTube kanaal van de kerk. Verder waren er de overdenkingen ‘Op weg met de Bijbel’ die zijn uitgezonden door ‘Trans World Radio’ of ‘Groot Nieuws Radio’. Ook werd ik gevraagd voor bijdragen in de eredienst.

Andere werkzaamheden waren de opzet van wijkgericht werken of het geven van een cursus of een toerustingsavond. En ik ben inmiddels al meerdere jaren op pad voor de christelijke studentenvereniging De Navigators voor het houden van interviews in het blad NAV. De verhalen die ik vervolgens schrijf voor de rubriek Keerpunt helpen mij om zelf groei en bemoediging te ontvangen.

Daarnaast waren er mensen die een beroep op mij deden na het overlijden van een dierbare. De wens was om een gedenkwaardig christelijk afscheid te verzorgen. Na afloop ontstonden soms mooie gesprekken met aanwezigen die interesse hadden in wat het christelijk geloof voor henzelf betekent.

Overal waar ik was ontmoette ik betrokken mensen die zoekend zijn of wilden groeien in hun persoonlijke geloof en/of hun kerk. Maar ook mensen die zich verder wilden ontwikkelen met de hun toevertrouwde gaven. Mensen die van betekenis willen zijn voor de mensen in hun omgeving. Maar ook mensen die eenzaam zijn of moeite hebben met een ziekte of andere problemen in hun leven.

Op alle plekken maakte ik kennis met mensen zoals jij en ik. En op die plekken probeer ik er voor hen te zijn en met hen te leren. Ook de komende periode wil ik met de talenten die ik mocht ontvangen anderen van dienst zijn. Overweegt u of ik iets voor u of uw gemeente kan beteken? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Juni 2022: Meervoudige Intelligentie in de kerk

Herkent u dat gevoel dat de Boodschap niet overkomt? Tijdens de Kerkdienst, Bijbelkring, Club, Alpha-cursus, Catechisatie, of waar dan ook……Als u met deze vraag rondloopt dan is de cursus ‘Meervoudige Intelligentie in de kerk’ voor u geschikt. De cursus is bedoeld voor mentoren van de catechisatie, kringleiders en ouderlingen, maar eigenlijk voor iedereen die actief betrokken is bij het geloof. De cursus komt voort uit mijn afstudeerproject en heb ik inmiddels meerdere keren gegeven en verder ontwikkeld. Het start met een workshop en wordt opgevolgd met 9 aanvullende mails met achtergrondinformatie. Zo krijgt ieder de gelegenheid om het rustig na te lezen en in delen toe te passen. Ook is er daardoor gelegenheid voor individuele begeleiding. Zie verder onder evenementen.

December 2020: gemeente-zijn in een tijd als corona

Inmiddels lijken we eraan te wennen dat we kerkdiensten online kunnen volgen. Voor de één is het prettig om thuis vanaf de bank de dienst te kunnen volgen. Voor de ander is het een ontzettend gemis om niet of niet meer elke week een dienst in de kerk mee te kunnen maken. Ook het aantal bezoekers is vaak minder dan voorheen. Hoe dan ook: het gemeente-zijn is anders geworden. Dat komt al tot uiting doordat er na de kerkdienst geen of minder contacten zijn. Een gemeente is uiteraard meer dan een groep mensen die op zondag de kerkdienst volgt. Hoe houd je contact in een tijd als deze? Maar ook: hoe hou je contact met mensen die om andere redenen niet fysiek aanwezig zijn? Hiervoor zijn diverse mogelijkheden, die anders, maar daarom zeker niet minder zijn. Een aanrader om mee aan de slag te gaan of verder te ontwikkelen in het nieuwe jaar!

Vos kerkadvies evenementen

November 2020: koningen

Koningen zijn er in alle soorten en maten: wereldleiders, maar ook koningen in het klein. Uiteindelijk  hebben we allemaal de regie over ons eigen leven. Wat betekent dat en hoe doen we dat? De afgelopen periode heb ik diverse Bijbelstudies gemaakt over dit onderwerp. Deze zijn opgenomen in de studio van Trans World Radio en uitgezonden op de woensdagavonden van 5 augustus tot en met 21 oktober 2020 voor het programma ‘Op weg met de Bijbel.’ De serie is daar nog steeds te beluisteren via onderstaande link: https://www.grootnieuwsradio.nl/gemist/?pag=5&id=739. De studies staan ook op tekst op de pagina ‘meditaties’.

Oktober 2020: diaconaat

Hoe rust je je gemeente of je jongeren toe als het gaat om diaconaat? Wat is het en waarom doe je dit eigenlijk? Aan de hand van de Bijbel zijn er diverse teksten om met elkaar over in gesprek te kunnen gaan en het verlangen op te roepen. Aan de hand daarvan kan een kort gezamenlijk beleidsstuk gemaakt worden. En hoe ga je hiermee vervolgens aan de slag in het geheel van het gemeente-zijn of binnen het jeugdwerk? Dat kan via een gemeente-avond of een avond met jeugdleiders (als het gaat om het jeugddiaconaat). Vervolgens is het een kwestie van uitrollen van het beleid waarin gestuurd en gemonitord wordt. Mooi om te zien hoe een gemeente hiermee aan de slag gaat en ook fijn om zulke processen te mogen begeleiden! Zie ook de review onder ‘Advies en begeleiding’; Jeugdwerk.

September 2020: wijkgericht werken

Hoe houd je contact met elkaar? Wat betekent het eigenlijk om gemeente te zijn? Hoe ben je dat als instituut en hoe ben je dat in het klein: oog voor elkaar hebben en betrokken op elkaar blijven. In een grote gemeente kan dat anders zijn dan in een kleine gemeente waarin je iedereen kent. Maar een grote gemeente kun je natuurlijk ook opdelen in kleinere wijken. Op verschillende manieren kan het contact met elkaar gefaciliteerd worden waarin de kerkenraad kan ondersteunen. Ik geniet ervan om te zien hoe dat gestalte krijgt in gemeenten en om mensen op weg te helpen. Zo mogen kleine groepen in een wijk met elkaar een discipelschapsgroep vormen waarin wordt gegroeid en waar mensen als christen mogen samen leven en voor elkaar van betekenis kunnen zijn.

Augustus 2020: meditaties n.a.v. de corona-crisis

Aan het begin van de corona-crisis werden we allen overvallen door deze pandemie. Het leek alsof we terecht kwamen in een ander soort wereld. Ons leven is niet meer hetzelfde. Oude vertrouwde gewoonten zijn verdwenen: we mogen geen handen schudden, we houden afstand en ook onze ontmoetingen zijn anders: minder frequent, met minder mensen of online. We blijven zoveel mogelijk thuis. Daarnaast leven we met de gedachte dat we zelf ziek kunnen worden, iemand om ons heen getroffen wordt, of dat andere zorg wordt doorgeschoven. Ook is voor velen in economisch opzicht het leven veranderd. Dat alles kan ons onzeker maken. Toch is er een God die ons vasthoudt. Ik heb in deze begintijd tijdens de ‘lock down’ een 8-tal meditaties gemaakt n.a.v. een Bijbelgedeelte. Deze kunt u via de link op de pagina ‘meditaties’ bekijken.

Juli 2020: o.a. door de corona-crisis zijn er diverse fysieke bijeenkomsten aan het begin van dit jaar geschrapt. Dit betekent echter niet dat ik heb stil gezeten. Zo zijn o.a. mijn Bijbelstudies voor Trans World Radio opgenomen.  Het is een studieserie over Koningen in de Bijbel. Deze serie is te beluisteren op Groot Nieuws Radio. Het zijn de uitzendingen van 5 augustus 2020 tot en met 21 oktober 2020. Steeds op woensdagavond: https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/op-weg-met-de-bijbel/

Op weg met de Bijbel

Ook zijn er online-initiatieven geweest voor diverse gemeenten. Wanneer u wilt weten wat mijn mogelijkheden zijn, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Oktober 2019: Inmiddels ben ik tot en met december 2019 volgeboekt met diverse bijeenkomsten, cursussen, toerustingen en Bijbelstudies. Maar wil je in 2020 gebruik van mij maken: neem dan nu alvast contact met me op voor vrijblijvend advies!

September 2019: Start Showing Hearts Club in de Ichthuskerk Zoetermeer. De Showing Hearts Club is een nieuw initiatief in Zoetermeer. Je leest er meer over op www.openichthus.nl.

Augustus 2019: In het afgelopen seizoen reisde ik door het hele land en kwam ik in diverse gemeenten. Ik vond het bijzonder om mee te maken dat er veel overlap was aan vragen. De ervaringen op de ene plek konden weer gebruikt worden op de andere. Anderzijds kwam ik ook veel diversiteit tegen: elke gemeente is uniek en  gaat uiteindelijk op haar eigen wijze aan de slag. Ik kijk uit naar een nieuw boeiend seizoen! Jeanette Vos-SpekDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NIKA_20180503_0043-1024x681.jpg