Omgeving

Op zoek naar…

Samen met een gemeente kan ik van betekenis zijn voor mensen buiten de kerk. Denk hierbij aan mensen die op zoek zijn naar de zin van hun leven, geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof, de kerk, of de Bijbel. Ik kan voor hen een workshop geven of een cursus aanbieden. Hier kunnen zoekers informatie opdoen over diverse christelijke onderwerpen. De inhoud en de vorm van het aanbod zal met u als gemeente worden afgestemd, evenals de eventuele bijdrage die u als gemeente zelf wilt leveren. Op deze manier kunnen we van waarde zijn voor mensen in de omgeving van uw kerk.

 

,,Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?”

(Romeinen 10:14)