Jeugdwerk

 

In de Bijbel lezen we hoe God jongeren inschakelt. Ook nu wil God de jeugd inschakelen in Zijn gemeente: wat een potentie kan er in hen zitten! Hoe is dit in uw gemeente? Zijn de jongeren verbonden met de gemeente? Bindt uw gemeente de jongeren aan de kerk en aan elkaar? Ervaren zij dat zij van waarde zijn voor de kerk en dat God ook hun God is? Door extern kritisch te laten kijken en te luisteren kunnen er zaken naar boven komen die extra aandacht en aanpak vragen. Zo kan de gemeente krachtig blijven en sterker worden.

 

,,En de jonge Samuël diende de Heere onder toezicht van Eli.”

(1 Samuël 3:1)

Advies jeugdwerk kerk

Ervaringen:

  1. Waarom had je mij benaderd?

‘Het jeugddiaconaal team (Hervormde Gemeente Nijkerk) is een aantal jaren geleden verbreed van een diaken met aandacht voor jeugd naar een werkgroep onder leiding van die diaken, die in bredere zin aandacht heeft voor kinderen, tieners en jongeren. Na intern wat gedachten te hebben gewisseld kwamen we tot de conclusie dat externe, ervaren hulp wenselijk was om ons te voorzien van ideeën, werkwijzes etc.

      2. Wat heb ik bij jullie gedaan?

We hebben samen een aantal ‘etappes’ uitgezet vooraf met als resp. doelen: opstellen van een visiedocument, het uitvoeren van één of twee activiteiten en het creëren van een voortgaand proces op langere termijn. We hebben het traject op deze manier ter hand genomen.

3. Hoe vond je dat ik dat deed?

Je hebt veel ervaring die je op jouw manier inbracht. Je zette ons aan het denken, zonder dat je dwingend bent. Dat was voor ons een goede manier omdat we juist zelf nog onze gedachten moesten vormen.

4. Wat heeft het jullie gebracht?

We zijn door jou op het goede spoort gezet. Je hebt het ook klein gemaakt; begin met één of twee dingen. Dat sloot goed aan in het jeugdwerk, waar vaak ‘less is more’ wordt genoemd als belangrijk uitgangspunt.

5. Zou je mij aanbevelen aan anderen? Waarom wel/niet?

Zeker! Het helpt absoluut om je in te schakelen voor dit soort trajecten. Je hebt ruime ervaring, weet hoe de hazen lopen in de kerk en je hebt het vermogen om je kennis over te dragen. Aanrader dus!’

Erik Vreekamp, jeugddiaken Nijkerk