Home

Verbindend

Door zich tijdelijk te verbinden aan de vraag van de gemeente, de instelling of een individu, en te helpen om te verbinden aan God en aan elkaar.

Ondernemend

Door initiatieven tot verbetering en groei te nemen en te helpen om stappen te zetten die nodig zijn voor ontwikkeling.

Specifiek

Door zich aan te passen aan de specifieke situatie waarin de gemeente of een individu zich bevindt. Advies en toerusting wordt daardoor ‘op maat’ gegeven.

In navolging van God zelf, die ondanks Zijn heiligheid, mensen opzoekt en zich met hen verbindt. Zie bijvoorbeeld Genesis 6:18, 15:18, Rom. 5:11, 11:27 en Hebr. 8:10. VOSkerkadvies helpt o.a. gemeenten om uitnodigend te zijn zodat mensen zich welkom weten.

 

Met elkaar zoeken we hierin de weg van God en vertrouwen we op Zijn leiding: Jesaja 40:31, 42:6, Joh. 15;5.

Ieder bevindt zich op een andere plek met een andere cultuur omdat mensen verschillen en de geschiedenis daardoor anders verloopt. Om daarbij goed aan te kunnen sluiten wordt hier eerst voldoende kennis van genomen. De ondersteuning of begeleiding in het proces zal daardoor op een zo natuurlijke manier verlopen.