Wat zie je?

Wat zie je?

Vaak zijn we onderweg: naar ons werk, naar school, naar de winkel,  naar een vakantieplek of andere bestemmingen.

  1. Wat zie je?

Een spannend verhaal toen

Over wat er ‘plots’ gebeurt:

Jezus vertelt ook een verhaal over een man die onderweg is: hij daalt af van Jeruzalem naar Jericho. Dit is een drukke, maar ook gevaarlijke woeste bergweg: een afdaling van zo’n 27 kilometer. Onderweg wordt hij echter overvallen door rovers. Ze bestelen hem, waarop hij zich waarschijnlijk verzet. Vervolgens slaan zij hem zo hevig dat hij halfdood blijft liggen. Zo laten ze hem achter…… Als er geen hulp komt is deze man ten dode opgeschreven!

Wat zal hij zich hopeloos voelen!

Zien?

Dan hoort hij voetstappen. Wat zal er nu in hem omgaan? In eerste instantie is hij misschien bang dat de rovers terugkomen? Wat zal hij blij zijn als hij gemerkt heeft dat het volksgenoten zijn die hem waarschijnlijk komen helpen!

Een priester daalt ook langs die weg af, ziet hem en gaat aan de overkant voorbij.

Een leviet gaat er ook langs, komt op die plek, ziet hem en gaat aan de overkant voorbij.

Wat een teleurstellingen moet hij verwerken: beide mannen zien de verwonde man liggen, maar doen niets! Hoe is het mogelijk?

Anders zien……

Dan komt er een derde man, van wie waarschijnlijk geen hulp te verwachten is: het is iemand van een ander volk. Van deze man staat ook beschreven dat hij ‘ziet’. Deze man ziet echter pas nadat hij eerst in de buurt van de man komt. Hij blijft niet op afstand, hij gaat niet alleen naar de plek waar de man is, maar komt in zijn buurt!

Ziet u wat er hier gebeurd? Deze man onderbreekt waar hij mee bezig was: zijn reis. En dan gebeurt er nog meer: hij wordt geraakt door wat deze man is overkomen. Hij laat zijn hart spreken! Dit is blijkbaar nodig om te kunnen doen wat Jezus verwacht! Lees het maar na, en wat er daarna gebeurt en wat Jezus zegt in Lukas 10: 33-37.

Uw, jouw en mijn verhaal

Mogelijk denkt u nu: o ja dat verhaal, dat heb ik al zo vaak gehoord. Dat is bekend. Maar is dat ook echt zo? Er is namelijk een verschil in ‘kennen’ en ‘kennen’. Net zoals er een verschil is in ‘zien’ en ‘zien’. Probeert u zich dit verhaal maar eens voor te stellen in uw eigen leven.

Voorbeelden van verwondingen:

-je bent aan het werk en er gaat iets niet goed: je krijgt een akelige reprimande van de baas.

-je hebt goed je best gedaan op school, maar haalt toch een onvoldoende.

-je wordt of bent gepest.

-er zijn mensen in je omgeving overleden en je mist ze heel erg.

-etc.

Bovendien zijn we dood, omdat we onszelf niet kunnen verlossen om eeuwig leven bij God te krijgen. Het valt vast niet mee om te erkennen dat we ergens verwond zijn, dat we zelfs geestelijk dood zijn. Dit is echter wel noodzakelijk om hulp te kunnen aanvaarden. Het verhaal van uw eigen leven kunt u dan invullen afhankelijk van het antwoord op de volgende vraag:

  1. Laat u zich helpen? Hoe?

Advies: Zoek de nabijheid van anderen, die ons in aanraking brengen met Christus, en zoek Zijn nabijheid die een naaste voor ons geworden is.

Ja, maar

Mogelijk zegt u nu: ja, maar in het verhaal wordt ook duidelijk dat wij bewogen met een ander moeten zijn. Dat is zeker waar: een ander is, net als u, jou en ik zonder Christus ten dode opgeschreven. Maar als we ons niet eerst zelf laten raken door wat Christus voor ons heeft gedaan, als we ons niet eerst zelf laten helpen, kunnen we maar van weinig echte betekenis voor een ander zijn.

We zullen eerst moeten beseffen, moeten zien, dat Hij ons ziet. Dat betekent dat we Hem (net als de Samaritaan) in onze buurt moeten laten komen: een relatie met Hem aangaan en aanhouden.

Vervolgens zullen we ook de ander daadwerkelijk gaan zien: door bij hem of haar in de buurt te komen.

Als we met de ogen van Christus kijken zullen ook wij geraakt worden door wat we dan zien! Durft u dit aan?

Een spannende vraag: anders kijken

  1. Wat ziet u in uw omgeving als u met de ogen van Christus kijkt?

Een spannend verhaal (nu)

Als we Jezus in onze nabijheid toelaten, dan durven we in de buurt van ‘vreemden’ te komen, dan wordt ons hart geraakt, en dan gaat het uitsteken van onze handen als vanzelf!

  1. Waarmee gaat u praktisch aan de slag of bent u aan de slag gegaan?

Heeft u geen antwoord op deze vraag: ga dan nog eens terug naar vraag 2.

(Eerder opgenomen in het Huizer Kerkblad, 86e jaargang, 6 juli 2018, No 27)