Jeugdleiders

(Bijbel)verhalen vertellen

Een (Bijbel)verhaal vertellen is niet hetzelfde als een verhaal voorlezen. Het vertellen van een verhaal vraagt daarom een ander soort voorbereiding. Waar moet je op letten als je een (Bijbel)verhaal voorbereidt? Hoe begin je en waar moet je op letten tijdens de uitvoering? Wat zijn aandachtspunten rondom de vertelling? Dit alles leer je tijdens deze toerusting.

 

Meervoudige intelligentie

Naar aanleiding van positieve ervaringen met effectief leren in het basisonderwijs, heb ik me hier verder in verdiept tijdens mijn afstuderen. Met effectief leren bedoel ik dat ieder betrokken is bij het onderwerp en de leerstof tot zich kan nemen. Door deze cursus krijgt u inzicht in hoe u elke tiener (kind en oudere jongere) kunt bereiken door de inzet van meervoudige intelligentie.  Tijdens de cursus leert u wat meervoudige intelligentie inhoudt, doen we ontdekkingen vanuit de Bijbel en leren we het principe in te zetten in de praktijk.

Ervaringen met deze cursus:

‘Jeanette heeft bij ons – Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle – een workshop gegeven over ‘meervoudige intelligentie’. Ik had zelf een workshop daarover van haar bijgewoond tijdens een INNOV8-weekend. 
Voor een toerustingsweekend voor onze jeugdwerkers hebben we daarom Jeanette gevraagd om iets te vertellen over meervoudige intelligentie en dan vooral gericht op jeugdwerk in een kerkelijke omgeving.
Jeanette begon met meer de theoretische kant, waarbij ze het voor iedereen heel begrijpelijk maakte door de verschillende intelligenties zeer eenvoudig te verwoorden, met bijvoorbeeld termen als rekenknap, taalknap, etc.
Vervolgens kregen we een meer praktische opdracht waarbij we de diverse intelligenties gingen koppelen aan de Bijbel en Bijbelse figuren. Enerzijds gewoon leuk om even praktisch bezig te zijn en anderzijds ook interessant om te zien dat je ook in de Bijbel ziet hoe belangrijk het is om rekening te houden met meervoudige intelligentie. Toch bijzonder dat de protestanten zolang vooral (of bijna alleen) gericht geweest zijn op ‘Het Woord’ (taalknap 😉).

De toerusting heeft ons bewuster gemaakt van het belang om in jeugdwerk te kiezen voor diversiteit als het gaat om verwerkingsvormen. In de kerk wordt vaak gekozen voor taal (vragen, stellingen, etc), terwijl het voor legio tieners/jongeren ineens een stuk interessanter wordt als ook de andere intelligenties aangesproken en uitgedaagd worden.
Wat mij betreft is het voor iedere vrijwilliger in het jeugdwerk goed om zich wat meer te verdiepen in meervoudige intelligentie en te zoeken naar hoe je daar in het jeugdwerk meer aandacht aan kan geven. Een training of workshop van Jeanette zal daar zeer zeker aan bijdragen en kan ik iedereen aanbevelen.’
– Thijs Warnaar, jeugdwerker CGK Zwolle

Kerk meervoudige intelligentie

‘Het is heel leerzaam om verschillende leer types te kunnen onderscheiden en dit in de catechese toe te kunnen passen, het maakt de catecheseles uitdagender voor iedereen.’  Ria van Barneveld, Scherpenzeel