Kerkenraden

Hoe dromen werkelijkheid worden

Wanneer we de Bijbel lezen zien we dat God het verlangen heeft om bekend gemaakt te worden door de hele wereld. Als het goed is komt Zijn verlangen overeen met de verlangens in de gemeente. De exacte invulling daarvan zal plaatselijk afwijken, maar er in ieder geval op gericht zijn om een ‘missionaire gemeente’ te zijn of te worden. Deze toerusting is erop gericht om de dromen die de gemeente of de commissie heeft om te kunnen zetten naar de concrete praktijk. De toerusting bestrijkt een dagdeel, maar kan afhankelijk van de vraag ook uitgebreid worden naar meerdere dagdelen.

 

,,Loof de Heer, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.”

(1 Kronieken 16:8)