Kerkbladpublicaties

JeanetteVosMI in de catechisatie?

In het onderwijsveld worden resultaten geboekt met meervoudige intelligentie.

Als leraar in het basisonderwijs ging het begrip leven toen ik zag wat er gebeurde tijdens het toepassen: de leerlingen waren gemotiveerd en de lessen gingen als vanzelf. Daarnaast vielen de verschillen tussen zgn. ‘sterke’ en ‘zwakke’ leerlingen weg en waren de resultaten hoger dan voorheen.

Wat is MI?

Meervoudige intelligentie is ontwikkeld door de psycholoog Gardner. Hij gaat ervan uit dat ieder mens uniek is en zijn eigen talenten heeft. Deze talenten gebruiken we om elkaar aan te vullen in de gemeenschap maar worden ook ingezet  tijdens het leren.

Waarom is MI zinvol?

Mensen worden in het traditionele onderwijs vaak ingedeeld op niveau naarmate van één soort intelligentie. Door de verschillende intelligenties te gebruiken in het leerproces is ieder echter op zijn eigen manier knap. Dit verhoogt de betrokkenheid en daarmee de resultaten.

Hoe gebruik je MI?

Elke les kan omgezet worden in een les met MI door te variëren met diverse werkvormen die rekening houden met de intelligenties.

Als MI effectief is: waarom passen we het dan niet toe bij catechisatie?

Deze vraag hield mij bezig en ik besloot om me hier verder in te verdiepen door middel van mijn afstudeeronderzoek tijdens het laatste jaar van mijn studie GPW.

Past MI bij het christelijk geloof?

In het christelijk geloof mogen we God als bron van de Schepping erkennen. God gaf ons de vermogens waar Gardner over schrijft. Hij maakt ieder tot een unieke persoonlijkheid en wil dat we onze talenten inzetten. De onderwijsvisie blijkt bovendien te passen bij de manier waarop God en mensen met elkaar omgaan, zoals we kunnen lezen in de Bijbel.

Is MI nodig in de catechisatie?

Tijdens mijn onderzoek in de Hervormde Gemeente Vreeswijk-Nieuwegein bleek dat er grote verschillen in de groep waren. De helft van de catechisanten gaf aan dat de leerstof niet altijd bij hen aansloot omdat het (soms) moeilijk of (soms) te makkelijk was.

Wordt MI al gebruikt in de catechisatie?       

Voor zover mij bekend zijn er geen methodes die zich specifiek richten op MI. Voor mijn onderzoek heb ik de gebruikte methode ‘Follow Me’ versie 2013 (zie Follow Me – Methodes – HGJB) onderzocht. In deze methode worden verschillende intelligenties gebruikt. De intelligenties worden echter niet evenredig ingezet. Ook blijkt dat er meestal gekozen wordt voor bepaalde werkvormen bij een intelligentie.

Hoe zet je MI in op de catechisatie?

MI kan net als in gewone leerprocessen ingezet worden in bestaande lessen door gevarieerde werkvormen. Ik nodig elke catecheet uit om daarmee te experimenteren. Daarnaast wil ik makers van catechesemethoden aanmoedigen om het principe mee te nemen bij het ontwerpen van de lessen.

Beknopte praktische achtergrondinformatie over MI:

Kopmels, D., De kracht van Meervoudige Intelligentie. Een theorie omgezet in een praktische aanpak met beter leren en meer geluk voor leerlingen en leraren (3e druk, Vlissingen: Bazalt, 2008) 47 pp.

Wil je meer hierover weten of er over doorpraten?

Neem dan contact met mij op: henjvos@live.nl.

MI