Advies

Advies op maat kan pas gegeven worden na een goede kennisname van de gemeente. Dat betekent dat ik eerst wil kijken en luisteren. In combinatie met mijn kennis en ervaring ontstaat dan een advies richting een koers en het invullen daarvan. Uiteindelijk bepaalt de gemeente wat er uit dat advies uitgevoerd gaat worden en op welke manier.